Uslovi korištenja

Vaš pristup i korištenje, http://www.sqn.ba/ uključujući sadržaj, uslugu i software (pod nazivom "web stranica") podliježu sljedećim Uslovima korištenja i svim primjenjivim zakonima i propisima. Ukoliko niste saglasni s ovim Uslovima korištenja i ne prihvatate ih, bez ograničenja ili modifikacije, molimo Vas da ne koristite ovu Internet stranicu odnosno da ne preuzimajte datoteke s iste. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici su zaštićeni autorskim pravom i drugim relevantnim propisima, te se sadržaji ne smiju koristiti bez naše izričite dozvole. Sadržaji na ovoj stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Ova web stranica i njen cjelokupan sadržaj, uključujući, primjerice, cjelokupan tekst i slike, video, biografske podatke osoba i ostale materijale ("sadržaj"), vlasništvo su i autorsko djelo Društva "Sine Qua Non" ili drugih, pri čemu su sva prava zadržana ukoliko nije naznačeno drugačije. Svi sadržaji koji predstavljaju zaštitni znak, logotip ili uslužnu marku ujedno predstavljaju i registrovane i neregistrovane zaštitne znakove Društva "Sine Qua Non" ili drugih. Stoga je zabranjeno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, otpremanju te svakoj drugoj vrsti upotrebe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez prethodnog te izričitog pismenog dopuštenja Dr7štva "Sine Qua Non" i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na žig. Sadržaj koji koristite namijenjen je isključivo osobnoj upotrebi. Zaštitni znak Sine Qua Non ili bilo koji drugi zaštitni znak koji ga sadrži ne smije se postaviti na drugu internetsku stranicu bez prethodnoga pismenog odobrenja Društva "Sine Qua Non".

Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u osobne i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Internet stranica "Sine Qua Non" nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju bilo koje vrste. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Društvo "Sine Qua Non" će uložit razuman napor kako bi se na njezinoj internetskoj stranici objavljivali tačni i aktuelni podaci. Društvo "Sine Qua Non" ni u kakvim okolnostima ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na ovim internetskim stranicama. Informacije na ovim stranicama mogu sadržavati tehničke netačnosti i tipografske pogreške. One se mogu promijeniti ili objaviti bez prethodne najave. Društvo "Sine Qua Non" ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Društvo "Sine Qua Non" pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uslova korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.