Naš tim

Naš tim je ovlašten da ostvaruje i štiti prava domaćih autora sa područja književnosti, nauke i umjetnosti i skoro 3 miliona stranih autora. Provjerite zašto...

U Bosni i Hercegovini je oblast autorskog i srodnih prava uređena sa 2 zakona, za čiju provedbu je doneseno 5 bližih propisa, uz već postojeći jedan. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja koja je ratifikovala i pristupila svim međunarodnim konvencijama i ugovorima iz ove oblasti. Zakonodavstvo EU intenzivno uređuje ovu oblast, a u zakone Bosne i Hercegovine su 2010. godine inkorporirane neke od do sada donesenih direktiva EU, što znači da se zakoni još moraju mijenjati radi usaglašavanja sa novim EU direktivama.
Digitalna revolucija je donijela niz promjena koje nalažu reformu autorskog i srodnih prava koju je sa pravnog, ekonomskog i tehničkog aspekta neophodno pratiti.