Kontrole poslovanja

S neskrivenim ponosom dajemo informaciju da od 1997. godine, nijedna inspekcija niti kontrola rada „Sine Qua Non“ Društva za pružanje intelektualnih usluga, zastupanje i zaštitu autorskih prava d.o.o. Sarajevo nije utvrdila nijednu nepravilnost u našem radu niti bilo kakvu povredu zakona.

O svim eksternim kontrolama našeg rada i poslovanja je upoznat Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, koji je i sam vršio kontrole i nikada nam nije dostavio ni jedan akt kojim je dao nalaz da je uočio bilo kakvu nepravilnost u našem radu ili povredu zakona iz njegove nadležnosti.