Društvo za pružanje intelektualnih usluga, za zastupanje i zaštitu autorskih prava
Tarife za mala prava

Principi utvrđivanja tarifa (ovjereni prevod)

Uslovi za izdavanje dozvola televizijskim stanicama (ovjereni prevod)

 

U članu 88. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH ("Službeni glasnik BiH, broj: 7/02, 32/02 i 76/06) je propisano:"Ako za javno izvođenje nescenskih književnih i muzičkih djela nije sklopljen autorski ugovor ili ugovorom nije utvrđena visina naknade, organizacije autora mogu ostvarivati naknadu za autore tih djela u visini koju su te organizacije utvrdile svojim aktom, a što se primjenjuje i za emitovanje putem radiodifuzije".


Hit Counter by Digits    Home | O nama | Kontakti | FAQ   

Copyright | Odgovornost za sadržaj | Uslovi korištenja | Sajt priredio Team Consulting